Tượng đồng Trần hưng đạo tam khí 70cm tại hải phòng