nhận đúc tượng bố mẹ

Điêu khắc tượng chân dung,tạc tượng ông bố – Đồ đồng việt

Mã sản phẩm: dieukhacchandung

Còn hàng

166 ₫

Mô tả :

Nhận điêu khắc chân dung bằng đồng theo yêu cầu: cao 45,47,50,55,60,70cm…

Tạc tương ông bà theo hình ảnh 1 chiều,2 chiều,4 chiều…

Xem giỏ hàng
Chi tiết

Điêu khắc tượng chân dung cho ông,Bố bằng đồng,mẫu tượng tạc bằng đất sét,kích thước cao 45,47,50cm bằng đất sét tạc theo hình ảnh,3 chiều,1 chiều  và chỉnh theo ý khách hàng để mẫu đạt tiêu chuẩn trước khi đúc tượng.

sản phẩm chân dung

mẫu ảnh tạc tượng bằng đồng,điêu khắc chân dung

nhận đúc tượng bố mẹ

Chuyên gia tạc tượng bằng đồng,mẫu đất sét chuẩn

tượng đồng tạo mẫu chân dung

Điêu khắc tượng chân dung theo ảnh