bán chuông bát thỉnh

Chuông bát đồng vàng,chuông thỉnh đồng đỏ tiếng chuẩn – dodongviet.com

Còn hàng

Chi tiết

Chuông đồng thỉnh,chuông bát bằng đồng vàng,đồng giả cổ,khắc bài kinh phật xung quanh miệng chuông, tiếng chuông thỉnh ấm,ngân vọng dùng để trên bàn thờ phật,bàn thờ gia tiên,bàn thờ trong đền thờ,đình chùa,từ đường,đền phủ,điện thờ…

Chất liệu: đồng vàng sáng và đồng hun màu khắc bài kinh

Kích thước: đườn kính miệng 10.12.15,20,25,30,50,60,70cm

Quy cách: đúc đồng kỹ thuật cao

Khắc chữ công đức theo yêu cầu lên chuông

Bảo hành 10 năm tại Đồ đồng việt

chuông đồng thỉnh

chuông đồng hun giả cổ,khắc chữ phật,bài kinh

bán chuông bát thỉnh

chuông bát bày bàn thờ gia đình,từ đường,đền thờ,các kích thước chuông bát đồng vàng đẹp hay tiếng