Đồ đồng ngũ sắc

Nhận đặt hàng đồ thờ cúng,đỉnh trang trí,tượng đồng chạm khảm ngũ sắc tinh xảo từ vàng,bạc,đồng đen,xanh,đỏ hàngđại bái,Bắc ninh